TERMA & SYARAT PERKHIDMATAN

e-DYURA GLOBAL

CAS & BAYARANBAGI PELANGGAN INDIVIDU/TANPA KONTRAK

  1. Pelanggan untuk penyediaan Perkhidmatan dalam masa 7 hari selepas penyiapan Perkhidmatan dan Pelanggan juga akan membayar caj tambahan tersebut yang mengikut budi bicara mutlak e-DYURA GLOBAL yang diperlukan sebagai hasil daripada arahan Pelanggan atau kekurangan arahan, kelewatan dalam menyediakan atau ketidaktepatan mana-mana Bahan yang Dibekalkan atau sebarang sebab lain yang dikaitkan dengan Pelanggan.
  2. Sekiranya Pelanggan mempunyai baki bayaran perkhidmatan setelah pihak e-Dyura telah menghantar invois,Pelanggan akan diberi tempoh tangguh 2 hari dan selepas itu akaun Laman Web akan  digantung jika pembayaran tidak dibuat pada peringkat yang dinyatakan dalam Jadual Pembayaran. Anda akan menerima peringatan pembayaran setiap hari dari permulaan tarikh akhir pembayaran anda
  3. Pakej pakej dibawah harga RM2000 ,anda perlu membayar secara penuh sebelum kerja kerja pembinaan laman web/pengurusan di lakukan.Manakala bagi bagi pakej harga diatas RM2000 ,Deposit 70% perlu dibayar oleh pelanggan ,bagi menanggung kos kos yang diperlukan untuk perkhidmatan anda.Baki bayaran perlu dijelaskan selewat lewatnya 2 hari ,selepas kami menyiapkan laman web/pengurusan untuk anda.Peringatan invois baki bayaran akan dinotiskan melalui email.Sekiranya bayaran baki gagal dijelaskan dalam masa 2 hari selepas projek,Akaun laman web dan akaun media sosial anda akan digantung semula melalui sistem server kami sehingga bayaran dilakukan.
  4. Penafian,pihak kami tidak menjanjikan hasil atas perkhidmatan kami jalankan.Namun,setiap item yang disenaraikan dalam pakej akan kami laksanakan dan akan dimasukkan dalam laporan bulanan anda.Untuk bulan pertama,berkemungkinan laporan tidak akan  penuh dan menampakkan hasil.

PEMBATALAN

sebarang pembatalan dari pihak Pelanggan, pembayaran yang dibuat pelanggan (deposit/kos iklan/berkaitan) tidak dapat dipulangkan manakala Baki bayaran selebihnya perlu dijelaskan mengikut perjanjian. Sekiranya pembatalan dari pihak e-Dyura sendiri akibat faktor luar  pihak kami akan memulangkan deposit/Kos iklan yang masih belum dibelanjakan.

Segala terma & syarat ini perlu lah diteliti dan difahami terlebih dahulu.

Secure.account@edyuraglobal.com